lulu sau fatu, e ala i lou donate mai… FAAFETAI
Malo le soifua. O lenei auaunaga ia fai ma faamanuiaga i soo se tasi lava faalogologo mai. God Bless !

TO DONATE TO OUR ONLINE MINISTRY: Your SEED will help us keep this service online for YOU…