Home

SOB PartnersSOB

Talofa lava, we welcome you in the name of Jesus. Our Lord and Savior. Faatalofa atu ile paia ma le mamalu o le atunuu o loo papa aao i soo se tafa o le kolope. Ia o le auaunaga lenei ale Showers of Blessing, Le Uaga o Faamanuiaga. Lea ua mafai ona oo atu le auaunaga i outou maota ma laoa, i luga o upega tafailagi, ona o le naunau lava e faataunuu le misiona male visiona, a ia maualuga ai le Viiga o le Atua.

Ia avea pea lenei alaleo, e fai ma au paaga i aso uma, ma ia avea o se faamanuiaga i lou aiga, nuu, ekalesia, aemaise si o tatou atunuu pele o Samoa, aua o le atunuu ua FAAVAE ILE ATUA SAMOA.

Faamanuia le Atua i lau faafofogaaga,

Amene

Uaga o Faamanuiaga
APIA