Salamo 46

1.O le Atua, o lo tatou malu ia ma lo tatou malosi; e fai o ia ma fesoasoani silisili i puapuaga. 2.O le mea lea tatou te le fefefe ai, pe a faaliliuina le lalolagi, ma luluina mauga i totonu o le sami; 3.pe a taalili ma sousou ona suāsami, ma faagateteina ai mauga i lona maualuga. Selā. 4.O le vaitafe, e faafiafia ona magāvai i le aai a le Atua, o le mea paia, o i ai afioaga o lē Silisili ese. 5.O loo i totonu ia te ia le Atua, e le faagaeetia lava ia, e fesoasoani le Atua ia te ia i le vaveao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *